XVIII Wojewódzki Konkurs Literacki

27 kwietnia w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego odbył się FINAŁ XVIII Wojewódzkiego Konkursu Literackiego 2021/2022, pod hasłem przewodnim ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ.

Jak piszą organizatorzy: „W jednym słowie zakodowane są dwa znaczenia. Pierwsze <światło> – warunek do każdego życia, drugi: <czułość> – niezbędna cecha normalnych międzyludzkich relacji (dziś często określana także słowem: empatia). Aby podjąć temat <światłoczułości> należało wiec wykazać się twórczą wyobraźnią. Większość ze 139 uczestników konkursu skutecznie poradziło sobie z tematem, i to zarówno pisząc interesujące wiersze, jak i wartościową prozę. Osoby, które posługują się aparatem fotograficznym odczytały hasło jako aluzja do fotografii, a więc sposobu dokumentowania życia w różnych wymiarach czasowych i rzeczowych. W tych wierszach i opowiadaniach użyty motyw fotografii jest pretekstem do snucia wspomnień, analizowania kwestii upływu czasu, kompletowania wydarzeń lub sytuacji z kręgu osób najbliższy. Są także teksty, które daleko odbiegają od dosłowności interpretacyjnej konkursowego tematu, zawsze jednak odnaleźć tu można rangę i znaczenie, <światłych wyborów>, emocji, często dominujących w różnych sytuacjach życiowych.”

II miejsce w kategorii poezja – szkoła podstawowa zajęła Pola Waszuk, uczennica klasy 8e, będąca członkiem “Kocyka Literackiego”- formacji zrzeszającej młodych twórców literatury, funkcjonującej przy naszej szkole. Nad młodymi adeptami pióra pieczę artystyczną sprawuje Maria Perzyńska-Kusiak.

W kategorii poezja – szkoła średnia II miejsce zajęła Katarzyna Anna Lendzion, również członek “Kocyka Literackiego”.

Zdjęcie przedstawia młodzież - laureatów konkursu literackiego, pozujących z dyplomami.
Zdjęcie przedstawia wiersz Katarzyny Anny Lendzion.
Zdjęcie przedstawia wiersz Poli Waszuk.
Zdjęcie przedstawia okładkę tomiku poezji laureatów konkursu - czarny prostokąt że smuga światła na białym tle.