Akcja Żonkile

W dniach 20 – 22 kwietnia nasza szkoła, przy współpracy z Miejsko –Gminną Biblioteką Publiczną

im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej , przystąpiła do akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkile”, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim. W akcji wzięły udział klasy: 6a, 8e, 8f. Uczniowie tych klas pod opieką nauczycieli: Ewy Marzec, Lidii Szczęsnej i Rafała Brzozowskiego udali się do filii biblioteki na ul. Jaśminowej 4, gdzie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. Zajęcia przeprowadziła p. Ewa Grzesiak, która przygotowała ciekawą pogadankę oraz film „Nie było żadnej nadziei”, dzięki którym uczniowie pogłębili wiedzę na temat II wojny światowej i powstania żydowskiego w 1943r. w getcie warszawskim.

Organizatorem Akcji Żonkile jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

#Muzeum POLIN #Akcja Żonkile# Łączy nas pamięć

E.M.