Publikacje dnia: 26 kwietnia 2022

  • Akcja Żonkile

    Akcja Żonkile

    W dniach 20 – 22 kwietnia nasza szkoła, przy współpracy z Miejsko –Gminną Biblioteką Publiczną..