Konkurs plastyczno-fotograficzny z Doradztwa Zawodowego dla klas 0-VIII

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału

w KONKURSIE PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNYM

pt. „MOJE HOBBY POCZĄTKIEM MOJEJ KARIERY”.

Cele konkursu:

– wspieranie uczniów w procesie przygotowania do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu,

– pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych,

– zachęcanie do fotograficznej interpretacji rzeczywistości,

– rozwijanie zainteresowań fotograficznych uczniów,

– kształtowanie wśród uczniów twórczych postaw.

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej – pion klas 0-VIII.

Tematyka prac:

Prace powinny odnosić się do tematu konkursu, przedstawiać zainteresowania uczniów, które mogą mieć wpływ na ich dalszą drogę zawodową .

Technika wykonania:

Technika wykonania – rysunek dowolną techniką lub zdjęcie.

Kryteria oceniania:

Punktowane będą – pomysłowość, estetyka i samodzielność wykonania, zgodność z tematem

Termin:

Prace należy przesłać do dnia 31 maja 2022 roku za pomocą platformy classroom na adres gmail: agnieszkapieczynska@sp2leczna.pl,magdalenadabrowska@sp2leczna.pl, martabalaszek@sp2leczna.pl, magdalackowska@sp2leczna.pl i iwonasochacka@sp2leczna.pl

Po tym terminie powstanie galeria najlepszych prac na stronie szkoły. Przewidziane są nagrody.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!