„Zainwestuj w Naszą Planetę”

W dniu 12 kwietnia 2022 roku odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „Dbam o
przyszłość Naszej Planety z OZE”. Na sesji z prelekcją wystąpiły Panie: M. Kędra i J. Król rzedstawicielki Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Panie w sposób bardzo przystępny i
ciekawy przedstawiły problematykę OZE – czyli odnawialnych źródeł energii.
Uczniowie poznali sposoby uzyskiwania tzw. czystej, nie szkodzącej środowisku
energii oraz jak zmiana codziennych nawyków każdego z nas przyczynia się do
ochrony całej Naszej Planety.
W sesji uczestniczyły klasy: VIIa, VIId i VIIe i była ona wstępem do zaplanowanych
Dni Ziemi, które odbędą się w naszej szkole pod hasłem „Zainwestuj w Naszą
Planetę”.
Organizatorzy:
Anna Brudzińska, Elżbieta Madejczyk – Daniluk
Współorganizatorzy: A.Świtacz, P. Bąk 

sala gimnastyczna okna zaciemnione, drabinki a na nich plakat przedstawiajacy Ziemię w kolorach  zielonym, niebieskim , żóltym, czerwonym. Na tle plakatu dwie Panie, jedna siedzi druga stoi przy stoliku przykrytym zielonym materiałem na którym stoi laptop. Obok uczniowie w różnolkolorowych ubraniach, siedzący na drewnianych krzesełkach.
sala gimnastyczna, okna zaciemnione, na ścinie widać biały obraz z rzutnika , obok drabinki przy których na drewnianych krzesełkach siedzącą uczniowie w różnokolorowych ubraniach. W oddali widać dwa stalarze na których ustawiono hasło spotkania i plakat przedstawiajacy zanieczyszczoną Ziemię w kolorach zielonym, czarnym, szarym, brązowym. Okok niego stoi Pani dyrektor w kolorowym ubraniu. Przy drabinkach widać nauczyciela i Panie prowadzące spotkanie. Przy oknie stoi nauczyciel w kolorowym ubraniu.
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Fragment sali gimastycznej. W tle na ścienie biały ekran z rzutnika i kosz do gry w koszykówkę. W centralnej części uczniowie w różnokolorowych strojach klęczą przy dwóch plakatach. Jeden to hasło spotkanie, białe litery na fioletowym tle, drugi to fragment , przedstawiający Ziemię i jej zniszczenie przez smog, w kolorach szarym, zielonym i niebieski. Obok uczniów stoją dwie Panie w kolorowych ubraniach i jedna Pani w okularach klęczy .Widać tez biały ekran stojący obok uczniów.
SAMSUNG DIGITAL CAMERA