UWAGA

Błyskawiczny konkurs świąteczny!!!

Narysuj co / kto wykluje się z jajka?

Wygrywa najbardziej ODLOTOWY POMYSŁ 

Podpisany rysunek włóż do pudełka przy bibliotece do wtorku 12.04.2022 do godz. 1100

Słodkie nagrody za 3 miejsca.

Biblioteka szkolna przy ul. Szkolnej 53