Dzień Nauki Polskiej w naszej szkole

Dzień Nauki Polskiej to polskie święto państwowe obchodzone 19 lutego, poświęcone upamiętnieniu dokonań polskich naukowców i ich dążeń do poznania prawdy.

Dzień Nauki Polskiej jest wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa. Ma stanowić inspirację do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacniać zainteresowanie nauką.

Dlatego też w świętowanie Dnia Nauki Polskiej w naszej szkole aktywnie włączyli się uczniowie klas 5c, 5e i 7d, wykonując okolicznościowe plakaty i prezentację, przybliżające sylwetki polskich uczonych.

Poniżej udostępniamy prezentację autorstwa uczniów klasy 7d: J. Haratym, L. Furtak, K. Kalisiewicz i J. Krasowski. Praca została wykorzystana przez nauczycieli-wychowawców podczas godzin wychowawczych.

https://www.canva.com/design/DAE8d2elRoU/Ss4VqRzKJ4SAeYkBfqP4Kg/view?utm_content=DAE8d2elRoU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1

Z okazji święta nauki polskiej życzymy wszystkim naukowcom i pracownikom wyższych uczelni i instytucji naukowych wielu zawodowych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy!

Tekst: Monika Ryś-Chmielowiec, Jarosław Bałaban