Innowacja pedagogiczna „Przygoda w Świecie Tajemnic”

W naszej szkole, od października 2021 roku realizowana jest innowacja pedagogiczna adresowana do uczniów klas VI i VII „Przygoda w świecie tajemnic”. Przewidywany czas zakończenia innowacji to maj 2022. Projekt jest realizowany w formie zajęć lekcyjnych oraz na platformie Classroom. Głównym celem innowacji jest rozwijanie logicznego myślenia oraz integracja zespołów klasowych po okresie zdalnego nauczania. Proponowane zadania mają na celu doskonalenie przez uczniów umiejętność korzystania z technologii informacyjnej oraz współpracę w grupie. Dzięki poruszanym treściom, uczniowie nie tylko poznają szyfry i kody – w tym QR, ich historię, zastosowanie i rolę w rozwoju ludzkości, ale również rozwijają umiejętność logicznego myślenia oraz kompetencje cyfrowe, matematyczne i społeczne. Każdy z uczestników projektu może zostać autorem szyfru. Tworzenie kodów jest niebanalną aktywnością umysłową i ciekawym sposobem na spędzania przez młodzież czasu wolnego.

Dotychczas zrealizowane tematy:

-szyfr zegarowy,

-szyfr obrazkowy,

-labirynt,

-szyfr ułamkowy,

-ty jesteś autorem szyfru,

-szyfr spiralny,

-szyfr matematyczny,

-Tadeusz Kościuszko…,

-rebusy,

-zabawa z alfabetem Morse’a.

-alfabet Moona.

Innowację realizują nauczycielki:

Maria Perzyńska-Kusiak

Anna Żołnacz

Agnieszka Grudzień

Agnieszka Mazurkiewicz

Barbara Banaś

Tekst: Barbara Banaś