Wyniki konkursu matematycznego „Tadeusz Kościuszko”

W ubiegłym tygodniu w klasach 1-3 odbyła się II edycja szkolnego matematycznego konkursu „Tadeusz Kościuszko”. Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych, popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej,
wdrażanie do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach oraz pobudzanie uczniów do twórczego myślenia. Laureatom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i książki.

Oto laureaci klas 1-3:

Klasy 1

I miejsce Nina Bicka

II miejsce Izabella Stolat i Filip Dąbrowski

III miejsce Róża Peciak

Klasy 2

I miejsce Aleksander Demczuk

II miejsce Karol Mazurkiewicz

III miejsce Miłosz Rzędzian i Hubert Waszkiewicz

Klasy 3

I miejsce Adrian Warchoł i Mateusz Krzyżanowski

II miejsce Pola Bielawska

III miejsce Jan Mateusz Futa i Jan Anisiewicz

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Magdalena Radczak

Na tle tablicy stoi 4 laureatów konkursu.
Dwaj uczniowie siedzą przy stoliku i rozwiązują zadania matematyczne.
Na tle portretów Tadeusza Kościuszki stoi trzech laureatów konkursu matematycznego.
Na tle tablicy stoi trzech laureatów konkursu matematycznego