Innowacyjne pomoce za ponad 30 tys. złotych

2 tablety „Lenovo”, 4 genioboty do nauki programowania, powiększalnik „Miracle Spider” z tabletem Samsung Galaxy, czytnik „Calipso”, alternatywna klawiatura czy gra „Escape room. Geografia klasy 4-8” to tylko niektóre z pomocy, które uatrakcyjniają zajęcia uczniom naszej szkoły. Wkrótce mają do nas trafić także 2 nowe laptopy.


To jeden z wielu atutów prowadzonego w szkole projektu. Dzięki nowartoskiemu pomysłowi
– uruchomieniu w Świdniku wypożyczalni z wyjątkowymi pomocami do pracy – warsztat nauczycieli wzbogacił się także o specjalistyczne oprogramowanie warte kilkanaście tysięcy złotych. Znajdziemy wśród nich takie, które są pomocami medycznymi:

  1. „Go sense. Funkcje wzrokowe” – unikat w pomocy dzieciom będącym w ryzyku dysleksji, dzieki któremu dzieci wykonują nie tylko szereg wielozmysłowych ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową, ale również manipulują elementami na ekranie dotykowym.
  2. „Edusensus” program wspierający terapię dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, program Eduterapeutica” pomagająca rozwijać kompetencje społeczne.
  3. „Eduterapeutica. Problemy wychowawcze 1-8” program wspomagający przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, wspierający rodziców i dzieci z problemami emocjonalnymi.
  4. „Akademia pomysłów. Edukacja wczesnoszkolna” – zbiór gotowych materiałów do rozwijania kompetencji społecznych uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
  5. „Moc emocji” – pozwalający na rozpoznawanie i efektywne zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci w zakresie ich emocji i funkcjonowania społecznego.
  6. Pakiet ćwiczeń do terapii afazji.
  7. „Terapia funkcji poznawczych”zbiór zeszytów wspierających trening pamięci, orientacji, koncentracji, myślenia, funkcji językowych i wzrokowo-przestrzennych.
  8. „Escape room. Biologia klasy 4-8”.

Z tych atrakcyjnych i nietuzinkowych pomocy korzystają już i uczniowie, i nauczyciele. Zostały wypożyczone szkole do końca roku w ramach projektu wdrażania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), który koordynuje wicedyrektor Małgorzata Rodziewicz. Najpierw pani wicedyrektor rozpoznała potrzeby nauczycieli w tym zakresie, a po odpowiednim uzasadnieniu uzyskała potrzebne nauczycielom wsparcie. Przedsięwzięcie jest zupełną nowością – w całej Polsce są tylko 23 takie miejsca świadczące podobne usługi, ale tylko szkołom realizującym projekt.

Wartość realizowanego przez szkołę projektu przy SCWEWie utworzonym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014-2020 wynosi 1.860.238,00 zł.