Topienie Marzanny

„Wiosna na Ziemi Łęczyńskiej” to tytuł projektu edukacyjnego realizowanego w naszej szkole pod opieką p. Marii Perzyńskiej i Agnieszki Mazurkiewicz i Pauliny Bąk. W poniedziałek 21 marca zgodnie z prastarym obyczajem uczniowie biorący udział w projekcie edukacyjnym topili Marzannę. Zwyczaj ten to jeden z niewielu starosłowiańskich obrzędów, który do dziś jest kultywowany. Zgodnie z podaniami, by nastała wiosna, należało uśmiercić Marzannę która symbolizuje zimę.

          W piątek poprzedzający pierwszy dzień wiosny w budynku przy ul. Pilsudskiego12 odbyły się otwarte warsztaty, w czasie których uczniowie tworzyli wspólnie Marzannę.

           Pamiętając o środowisku, nie podpaliliśmy przygotowanej kukły, a jedynie topiliśmy w Śwince. Pozostałości zostały zabrane i wyrzucone.