Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej informuje,
że od 22 marca do 31 marca 2022r. w sekretariacie szkoły należy złożyć potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej
na rok szkolny 2022/2023.