I Powiatowy Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim My English Poem

16 marca 2022 r. w Centrum Kultury w Łęcznej odbyłsię I Powiatowy Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim My English Poem pod Honorowym Patronatem Starosty Łęczyńskiego. Konkurs skierowany był do uczniów
klas VI-VIII szkół podstawowych w powiecie łęczyńskim.
Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

w Łęcznej oraz Centrum Kultury w Łęcznej.
Celem konkursu było:

  1. Popularyzacja twórczości poetów anglojęzycznych.
  2. Budzenie wrażliwości dzieci na piękno języka i bogactwo jego odcieni.
  3. Doskonalenie poprawności wymowy języka angielskiego.
  4. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
  5. Zachęcanie uczniów do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali recytację wiersza wybranego poety anglojęzycznego w języku oryginału, czyli w języku angielskim.

Komisja konkursowa w składzie:

Pani Małgorzata Brodzisz jako przewodnicząca komisji, pani Agnieszka Burkiet, pani Małgorzata Maruszczak, pani Aneta Lipińska oraz pani Emilia Bogusz

dokonała oceny recytacji uczestników i wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – Natalia Ciesielska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
II miejsce – Blanka Staszewska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrówku,
III miejsce – Stefan Jaroszek ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej.

Decyzją Jury następujący uczniowie otrzymali wyróżnienia:

Weronika Ożóg, uczennica Szkoły Podstawowej w Piasecznie,
Nadia Majewska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
Sebastian Czarnowski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.
Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej, Wydawnictwo Macmillan oraz Łęczyńskie Stowarzyszeniu Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. Nagrody wręczyły pani Magdalena Kuca, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, pani Teresa Baruk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej oraz pani Aleksandra Murat-Bochen, Dyrektor Centrum Kultury w Łęcznej .
Gratulujemy laureatom konkursu i dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe recytacje poezji anglojęzycznej. Wyrażamy głęboki podziw za ich zaangażowanie w przygotowanie się do tego konkursu oraz wysoki poziom, jaki zaprezentowali. Państwu Opiekunom dziękujemy za przygotowanie swoich uczniów do konkursu, przede wszystkim za poświęcony im czas i udzieloną pomoc oraz wsparcie.Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Burkiet oraz Magdalenie Proć ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrówku, pani Małgorzacie Klonowskiej, Magdalenie Majewskiej – Chudzik oraz Anecie Lipińskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, pani Emilii Bogusz ze Szkoły Podstawowej w Piasecznie oraz paniom Małgorzacie Maruszczak oraz Dorocie Wiśniewskiej ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie.
Bardzo dziękujemy za udział w I Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Języku Angielskim My English Poem i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.
Serdecznie dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród dla zwycięzców.

Organizatorzy konkursu

Małgorzata Fryt
Małgorzata Brodzisz