Szkoła dla Rodziców

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Łęcznej w naszej szkole zostaną zorganizowane warsztaty udoskonalające metody wychowawcze i relacje z dzieckiem

tzw. „Szkoła dla Rodziców”.

Program zajęć obejmuje 10 spotkań, podczas których będą poruszane m.in. następujące zagadnienia:

  • Jak stawiać dziecku granice?
  • Co zrobić, aby dziecko chciało współpracować z rodzicami?
  • W jaki sposób modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka?
  • Jak rozwiązywać konflikty?
  • Jak zachęcać dziecko do większej samodzielności?
  • W jaki sposób chwalić dziecko i budować realne poczucie własnej wartości?

Zajęcia będą odbywały się we wtorki o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

Ogłoszenie PDF