REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH 2022/2023

Zarządzenia i komunikaty Lubelskiego Kuratora Oświaty związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Zakładka „REKRUTACJA” będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z publikowaniem przez Kuratorium Oświaty kolejnych komunikatów na ten temat.


https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11731
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11783
https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

„Tydzień wyboru drogi kształcenia.”

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11790

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023: https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Rekrutacja elektroniczna – adres platformy:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/