ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

Zapisy do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje,
że wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego
wraz z oświadczeniem należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły
w terminie od 01 do 11 marca 2022 r.

Wniosek powinien być podpisany przez oboje rodziców.

Dla dzieci, które będą korzystać z dowozów szkolnych należy wypełnić
dodatkową kartę.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły i w załącznikach.

Przedszkole

Zapisy uczniów do klasy I z obwodu Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje, że zgłoszenia uczniów należy składać osobiście w sekretariacie szkoły
w terminie od 01 do 18 marca 2022 r.

Zgłoszenie powinno być podpisane przez oboje rodziców.

W przypadku potrzeby zapisania ucznia do świetlicy szkolnej (zasady przyjmowania uczniów znajdują się w Regulaminie Świetlicy) należy wypełnić i złożyć kartę zapisu do świetlicy razem ze zgłoszeniem.
Kartę zapisu do świetlicy dla uczniów dojeżdżających należy wypełnić dla wszystkich dzieci, które będą korzystać z dowozów szkolnych.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły i w załącznikach.

Klasa I z obwodu

Zapisy uczniów do klasy I spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje,
że wnioski o przyjęcie ucznia należy składać osobiście w sekretariacie szkoływ terminie od 28 marca do 13 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenie powinno być podpisane przez oboje rodziców. W przypadku potrzeby zapisania ucznia do świetlicy szkolnej (zasady przyjmowania uczniów znajdują się
w Regulaminie Świetlicy
) należy wypełnić i złożyć kartę zapisu razem z wnioskiem.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły i w załącznikach.

Klasa I- spoza obwodu

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – PDF

Karta zgłoszenia dziecka korzystającego z dowozów szkolnych i opieki świetlicy szkolnej- przy zapisach do szkoły – PDF

Karta zgłoszenia ucznia kl.0 na dowozy autobusem szkolnym – przy zapisach do oddziału przedszkolnego – PDF