Obiady – marzec

OGŁOSZENIE OBIADOWE

Należność za obiady za dzień 28.02.2022 r.

Oraz za miesiąc marzec 2022r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 84,00 zł

Koszt obiadu nauczycielskiego: 201,60 zł

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 22, 23, 24 lutego na konto bankowe szkoły

PKO BP 19 1020 3206 0000 8702 0116 8731

(w budynku przy ul. Szkolnej 53 karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi w klasie .

W budynku przy ul. Piłsudskiego 12 po odbiór karty proszę zgłosić się do intendenta.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę, oraz że jest to należność za obiady za 28.02.2022r. oraz za miesiąc marzec 2022r.