08 lutego 2022r. – Dzień Bezpiecznego Internetu

Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele informatyki przypominają o Dniu Bezpiecznego Internetu, który przypada na dzień 08 lutego każdego roku a obchodzony jest
z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Przypomina o bezpiecznym i świadomym dostępie do zasobów internetowych oraz ich pozytywnego wykorzystania przez dzieci
i młodzieży.