Obiady – Luty

Ogłoszenie obiadowe

Należność za obiady za luty 2022 r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 31,50 zł

Koszt obiadu nauczycielskiego: 75,60 zł

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 27,28,31 stycznia
na konto bankowe szkoły

PKO BP 19 1020 3206 0000 8702 0116 8731

(w budynku przy ul. Szkolnej 53 karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi w klasie ) .

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.