Punkt konsultacyjny w lutym

W Punktcie konsultacyjnym wspomagamy rodziców i nauczycieli w pracy z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

Dyżur koordynatora ds. edukacji włączającej w szkole w lutym:

Poniedziałki: 14 i 21 lutego, godz. 13.00-15.00

Dzięki działalności Punktu udaje się pokierować rodziców do instytucji wspierających rodzinę,
a także opracować strategię pomocy dziecku (w tym ustalić terminarz wizyt u lekarzy specjalistów tj. lekarz psychiatra, genetyk, neurolog, psycholog).