Obiady – styczeń

Należność za obiady za styczeń 2022 r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 56,00 zł

Koszt obiadu nauczycielskiego: 134,40 zł

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 3, 4, 5 stycznia na konto bankowe szkoły

PKO BP 19 1020 3206 0000 8702 0116 8731

(w budynku przy ul. Szkolnej 53 karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi w klasie .

W budynku przy ul. Piłsudskiego 12 po odbiór karty proszę zgłosić się do intendenta.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.