XIII Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu „ Trzymaj Formę!”

Mamy przyjemność przedstawić wyniki XIII Edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj Formę!” zorganizowanego jak co roku w grudniuw Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej (Agnieszka Pieczyńska, Joanna Kłodzińska), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęcznej (pani Elżbieta Dyzma), Gmina Łęczna oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Konkurs miał na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży poprzez: promocję aktywnego i zdrowego stylu życia, pogłębienie wiedzy w zakresie zależności pomiędzy zbilansowaną dietą, poziomem aktywności fizycznej a stanem zdrowia
oraz wskazywanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego. Tegoroczny konkurs
ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19 ponownie odbył się w innej
niż dotychczas formule. Liczymy, że do rozgrywek na terenie szkoły powrócimy
w następnym roku.

Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie było wykonanie plakatu na jeden
z poniższych tematów:

  1. Mam to z głowy! Moje sposoby na dbanie o higienę zdrowia psychicznego.
  2. Zawsze zdrowo: na sportowo!
  3. Dobrze się odżywiam – zdrowie wygrywam!
  4. Wybieram marzenia – nie uzależnienia!

Na konkurs wpłynęło piętnaście prac z czego komisja konkursowa nagrodziła osiem:

I miejsce:

Mikołaj Mróz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej

II miejsce:

Agata Jaworska ze Szkoły Podstawowej w Cycowie

oraz

Wiktoria Źrubek ze Szkoły Podstawowej w Cycowie

III miejsce:

Roksana Gajkoś ze Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie

oraz

Maja Jakielaszek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej

Jury konkursu przyznało także trzy wyróżnienia:

Lena Wawer ze Szkoły Podstawowej w Cycowie

Karolina Kobylarz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej

Julia Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Cycowie

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Bardzo serdecznie dziękujemy również nauczycielom przygotowującym uczniów
do konkursu: pani Agnieszce Kwiecińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej, pani Justynie Chaciewicz ze Szkoły Podstawowej w Cycowie, pani Anecie Wójcik ze Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie i pani Agnieszce Grudzień  z  naszej szkoły za przygotowanie uczniów do konkursu i nadzorowanie wykonania pięknych prac przez dzieci.

Dziękujemy również pani Elżbiecie Dyzmie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która współpracuje z nami przy organizacji każdej z dotychczasowych edycji konkursu.

Dziękujemy serdecznie sponsorom – Urzędowi Miejskiemu w Łęcznej
oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej za wsparcie finansowe, dzięki czemu laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody.

Wszyscy laureaci (miejsca I, II i III oraz wyróżnienia) otrzymują nagrody, które są do odbioru w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej w budynku przy ul. Piłsudskiego po uprzednim kontakcie z psychologiem szkolnym Agnieszką Pieczyńską: tel. 81 752 00 31 lub e-mail: agnieszkapieczynska@sp2leczna.pl

Tekst: Agnieszka Pieczyńska

Zdjęcie przedstawia pracę plastyczną - I miejsce w konkursie, na której umieszczono postać ludzką trzymającą puchar oraz warzywa i owoce z podpisem: "Dobrze się odżywiam - zdrowie wygrywam!"
Zdjęcie przedstawia pracę plastyczną - II miejsce w konkursie, na której narysowano ciekawe miejsca turystyczne świata z podpisem: Wybieram marzenia - nie uzależnienia!
Zdjęcie przedstawia pracę plastyczną - II miejsce w konkursie, na której narysowano trasę wyścigu z zaznaczonymi zasadami zdrowego życia z podpisem: „Dobrze się odżywiam - zdrowie wygrywam!"
Zdjęcie przedstawia pracę plastyczną - III miejsce w konkursie, na której narysowano puchar pełen warzyw i owoców.
Zdjęcie przedstawia pracę plastyczną - III miejsce w konkursie, na której umieszczono głowę człowieka oraz napisano zasady dbania o zdrowie psychiczne.
Zdjęcie przedstawia pracę plastyczną - wyróżnienie w konkursie, na której umieszczono serce a w nim różne aktywności fizyczne z podpisem: „Zawsze zdrowo - na sportowo!"
Zdjęcie przedstawia pracę plastyczną - wyróżnienie w konkursie, na której umieszczono postać człowieka składającej się z dwóch połówek: żyjącej zdrowo i uzależnionej z podpisem: Stop nałogom: żyj zdrowo!
Zdjęcie przedstawia pracę plastyczną - wyróżnienie w konkursie, na której umieszczono serce oraz napisano zasady zdrowego odżywiania się z podpisem: Dobrze się odżywiam - zdrowie wygrywam!