Ogłoszenie

INFORMACJA O OGŁOSZENIU  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI

Zamawiający Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki ul. Szkolna 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w Łęcznej, w imieniu którego występuje kierownik Zamawiającego – mgr Teresa Baruk, w dniu 20.12.2021 r. ogłasza przetarg na:

„Dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej ul. Szkolna 53 i ul. M. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna”

Termin składania ofert: 28.12.2021 r. godz. 10:00

za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://um-leczna.ezamawiajacy.pl