Próbny egzamin ósmoklasisty

ręka trzymająca ołówek nad arkuszem egzaminacyjnym

W dniach 6–8.12.2021r.  uczniowie klas VIII naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, we współpracy z Wydawnictwem Operon.

Praca z arkuszami egzaminacyjnymi zgodnymi z wymaganiami MEiN i CKE na 2022 rok pozwoliła uczniom poznać formułę egzaminu oraz  zidentyfikować zagadnienia czy umiejętności wymagające powtórzenia i utrwalenia.

Możliwość sprawdzenia się w warunkach egzaminacyjnych pomaga uczniom lepiej planować pracę podczas samego egzaminu i przygotowań do niego, a nauczycielom daje możliwość rozpoznania mocnych i słabych stron uczniów oraz zaplanować proces kształcenia.

Wyniki egzaminów już wkrótce poznają nauczyciele, uczniowie i rodzice, a ich analiza zostanie wykorzystana do planowania pracy i przygotowań do egzaminu w drugim okresie roku szkolnego.