Konkursy przedmiotowe

czarna tabliczka w drewnianej ramie, z kredowym napisem „test”

W dniach 01-14.12.2021r. odbył się w naszej szkole I etap konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie mieli okazję zmierzyć się z zdaniami konkursowymi z następujących przedmiotów: matematyki, fizyki, języka angielskiego, geografii, historii, biologii, chemii, języka polskiego.

Główne cele I etapu konkursów przedmiotowych to przede wszystkim: rozwijanie zainteresowań poznawczych, wsparcie uczniów zdolnych w osiąganiu sukcesu edukacyjnego motywującego do dalszej pracy, rozwijanie kompetencji uczenia sięuczniów zdolnych, promowanie kariery edukacyjnej uczniów zdolnych, wdrażanie do samokształcenia i samodzielnego zdobywania wiadomości i umiejętności z podstawy programowej i poszerzenia wskazanego w niej zakresu.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim uzyskują: najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu objętego konkursem, przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Finaliści otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Uczniom, którzy zakwalifikowali się do etapu II, rejonowego, serdecznie GRATULUJEMY.