Ogólnopolski sukces naszej uczennicy!

Uczennica klasy VIII e-Nadia Majewska, zdobyła 3 miejsce w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” organizowanego przez Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie.

Nadia bierze udział w konkursach recytatorskich i literackich jako uczestnik Zajęć literackich „Pióro Feniksa” i członek „Kocyka Literackiego”- formacji zrzeszającej młodych twórców literatury funkcjonującej przy naszej szkole.

Opiekę nad młodymi literatami sprawuje pani Maria Perzyńska-Kusiak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!