Publikacje dnia: 15 grudnia 2021

  • Ogłoszenie o przetargu

    Ogłoszenie o przetargu

    Informacja o ogłoszeniu  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Zamawiający Szkoła Podstawowa nr..