Ogłoszenie – Przewóz dzieci

INFORMACJA O OGŁOSZENIU  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI

Zamawiający Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki ul. Szkolna 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w Łęcznej, w imieniu którego występuje kierownik Zamawiającego – mgr Teresa Baruk, w dniu 30.11.2021 r. ogłasza przetarg na:

„Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w okresie od 03 stycznia 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku”

Termin składania ofert: 08.12.2021 r. godz. 10:00

za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://um-leczna.ezamawiajacy.pl