Jesiennie i krasomówczo

W listopadzie miały miejsce konkursowe zmagania najlepszych. Laureatem wojewódzkiego etapu 25. Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Śmiechem-żartem” został nasz absolwent Marcel Ulewicz, przygotowujący się pod opieką Pani Małgorzaty Zielińskiej. Warto zaznaczyć, że pracujący w GTR Mimo Wszystko Marcel, wystąpił w kategorii „młodzież szkół średnich i dorośli”.

Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Krasomówczym uzyskała Laura Iwanicka (kl. 7 B), przygotowana przez Grzegorza Jacka Pelicę, która wystąpiła z prezentacją „Stara nekropolia w Dratowie”. Przedmiotem wystąpień wszystkich uczestników tego konkursu, którzy odgrywali role przewodników turystycznych, były najmniej znane miejsca na terenie powiatu Łęczyńskiego.

Najstarsze klasy naszej Szkoły reprezentowało 5 osób, a obostrzenia sanitarne i zdalne wystąpienia nie pozwoliły na udział kolejnych 5. Jurorzy obiecali, że przyszłoroczne eliminacje powiatowe, podobnie jak w tym roku wojewódzkie, odbędą się na żywo. (GJP) N/z: Cerkiew w Dratowie, nieopodal której znajduje się stara nekropolia.

Cerkiew w Dratowie
IM000616.JPG