Punkt konsultacyjny w grudniu

W ramach Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w naszej szkole działa Punkt konsultacyjny, który wspomaga rodziców i nauczycieli w pracy z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

Dzięki działalności Punktu udało się w październiku i listopadzie wesprzeć rodziców i dzieci z oddziałów „0” i uczniów klas I-VIII. Wzajemne zaufanie i pomoc organizowana w ramach SCWEW zaowocowała objęciem opieką 10 uczniów naszej szkoły, którym udzielono konsultacji genetycznych, psychiatrycznych i logopedycznych. Piętnaściorgu rodzicom zaoferowano pomoc w postaci 3-godzinnych konsultacji grupowych poświęconych metodom i formom pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a trojgu 1,5-godzinne indywidualne wsparcie psychologiczne.

Pomoc ta spotkała się z wielką aprobatą rodziców. Specjalistycznego wsparcia udzielali: prof. Janusz Kocki, prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka, prof. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. Kazimiera Krakowiak, doktor Bożena Śpila oraz Bożenna Kowalik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie.

Dyżur koordynatora ds. edukacji włączającej w szkole w grudniu:

Poniedziałek:     

13 grudnia, godz. 13.00-15.00

20 grudnia, godz. 13.00-14.00