Punkt konsultacyjny w marcu

W Punktcie konsultacyjnym wspomagamy rodziców i nauczycieli w pracy z uczniem
o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Dyżur koordynatora ds. edukacji włączającej w szkole w marcu:


Poniedziałki: 07 i 14 marca, godz. 13.00-15.00

Tylko w styczniu i lutym odbyło się 11 zaplanowanych i bezpłatnych konsultacji z lekarzem psychiatrą, dr Bożeną Śpilą, oraz 3 bezpłatne konsultacje z prof. Kockim, genetykiem. Badania zaowocowały nowymi orzeczeniami, podjęciem pogłębionych badań genetycznych w przypadku 2 uczniów, w 2 przypadkach farmakoterapią, wskazaniami do dalszej diagnostyki i kontynuowania badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dzięki działalności Punktu udaje się pokierować rodziców do instytucji wspierających rodzinę,
a także opracować strategię pomocy dziecku (w tym ustalić terminarz wizyt u lekarzy specjalistów tj. lekarz psychiatra, genetyk, neurolog, psycholog).