Punkt konsultacyjny w listopadzie

W ramach Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w naszej szkole działa Punkt konsultacyjny. W jego ramach rodzicom i nauczycielom klas I-III koordynator projektu udziela konsultacji w zakresie specjalistycznego wsparcia.


Dyżur w listopadzie:

Poniedziałek:  08, 15 i 22 listopada w godz.: 13.00-15.00


W ramach Punktu można uzyskać między innymi wsparcie i poradę w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i identyfikacji obszarów wsparcia.

W Punkcie odbywa się planowanie i organizacja działań wspierających rodziców i nauczycieli oraz podejmowane są działania interwencyjne we współpracy z podmiotami działającymi lokalnie na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Logo Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Napis SCWEW i symbol 2 osób na wózkach