Obiady- listopad

Należność za obiady za listopad 2021 r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 66,50 zł

Koszt obiadu nauczycielskiego: 159,60 zł  Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 2, 3, 4 listopada na konto bankowe szkołyPKO BP19 1020 3206 0000 8702 0116 8731(w budynku przy ul. Szkolnej 53 karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi w klasie .W budynku przy ul. Piłsudskiego 12 po odbiór karty proszę zgłosić się do intendenta.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.