GLOBE- sezon badawczy 2021/2022

Od 10 lat uczniowie naszej szkoły prowadzą badania meteorologiczne w ramach Międzynarodowego Programu GLOBE. Sezon badawczy rozpoczęliśmy już we wrześniu. Codziennie uczniowie w szkolnym ogródku meteorologicznym prowadzą badania dotyczące  temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, opadów atmosferycznych, określają kierunek wiatru i stopień zachmurzenie nieba, wykorzystując specjalistyczny sprzęt. Zebrane dane służą do sporządzania raportów, które zamieszczane  są na amerykańskiej stronie programu.

Badania będą prowadzone przez cały rok szkolny. 

Opiekun

A. Brudzińska

kolaż zdjęć. Uczeń odczytujący temperaturę powietrza  z termometru umieszczonego na klatce meteorologicznej. Uczeń przelewający wodę z pojemnika do menzurki.