Cebulki za nakrętki!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w ramach szkolnej akcji  charytatywnej „Cebulki za nakrętki” organizowanej przez Ligę Ochrony Przyrody  w zbiórkę plastikowych nakrętek. Kolejny raz dzięki ofiarności naszych uczniów (od klas 0 do 8), ich rodziców oraz mieszkańców  naszego miasta zebraliśmy pokaźną ilość tego cennego surowca. Nakrętki zostaną przekazane  ponownie dla dzieci z Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.Wielkie podziękowania za okazane serce i zaangażowanie się w szkolną akcję!

Jednocześnie zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek do końca roku szkolnego  i przynoszenia ich w podpisanych workach (imię, nazwisko i klasa) do pań woźnych w holu głównym szkoły. W czerwcu 2022r. akcja zostanie podsumowana, a osoby, które przyniosą najwięcej nakrętek otrzymają  dyplomy i nagrody.

tekst: Beata Kowalska

kolaż zdjęć przedstawia uczniów i rodziców przynoszących plastikowe nakrętki przed budynkiem szkoły. Nakrętki, umieszczone w workach, są ważone przez nauczyciela. Za nakrętki, darczyńcy otrzymują cebulki kwiatowe