Warsztaty profilaktyczne

Dnia 08.10.2021 odbyły się warsztaty na temat zdrowego stylu życia i zapobiegania uzależnieniom. Przeprowadziła je pani Weronika Rudzińska, specjalistka ds. uzależnień od wielu lat współpracująca z naszą szkołą. Udział w zajęciach wzięli uczniowie klas IVb, IVc, IVe, Va, Vb, Vc.

W czasie warsztatów uczniowie przygotowali prace o substancjach  i rzeczach szkodliwych dla zdrowia, poznali pojęcie uzależnienia oraz zastanawiali się wspólnie nad czynnikami chroniącymi przed uzależnieniem. Zajęcia były elementem Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.

Izabella Hapoń

narysowany na dużym kartonie kontur worka, w którym narysowane zostały różne rzeczy szkodliwe dla zdrowia, uczniowie stoją pod tablicą i zwróceni w stronę klasy prezentują przygotowany plakat.