Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje, że dzień 14 października 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych  na podstawie Karty Nauczyciela, dzień 15 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych z dni do dyspozycji dyrektora na podstawie kalendarza roku szkolnego 2021/2022. Uczniów wymagających opieki w tych dniach należy zgłosić do godziny 14:00 w dniu 11 września 2021 r. (poniedziałek):

– uczniowie zapisani do świetlicy do wychowawcy grupy,
– pozostali uczniowie do wychowawcy klasy.

Opieka dla uczniów zapisanych do świetlicy będzie  sprawowana w czasie pracy świetlicy, dla pozostałych uczniów w czasie przewidzianym na zajęcia lekcyjne.

W tych dniach nie ma dowozów szkolnych i nie są wydawane obiady
w stołówce szkolnej.