Pilotażowe wdrożenie SCWEW

Nasza szkoła od lipca 2021 roku bierze udział nowatorskim „Pilotażowym wdrożeniu modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” – projekcie zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Na jego mocy powstało w Polsce 16 tzw. Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – wysoko wyspecjalizowanych zespołów działających w placówkach specjalnych prowadzących działalność edukacyjną dla ponad 100 przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z całej Polski.

Inicjatywa ta jest nowym rozwiązaniem w systemie edukacji w Polsce. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji włączającej dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W każdej bowiem szkole są grupy uczniów, którzy czasowo lub na stałe wymagają indywidualnego podejścia.

Projekt przewiduje bardzo szerokie wsparcie m.in. dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mieli wiele okazji do podnoszenia kompetencji i umiejętności wspomagających pracę dydaktyczną i wychowawczą. Wśród wielu form doskonalenia zaproponowanych szkołom w ramach SCWEWów znajdują się m.in.: warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, superwizje edukacyjne, zajęcia otwarte, mentoring, sieci współpracy i samokształcenia, doradztwo i konsultacje ze specjalistami dla rodziców oraz wsparcie szkół w prowadzeniu kształcenia na odległość.

SP nr 2 w Łęcznej znajduje się pod opieką SCWEWu utworzonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku. Szkolnym koordynatorem projektu jest wicedyrektor Małgorzata Rodziewicz.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych nauczycieli i rodziców szkoły.

Grafika prezentuje założenia Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – patronaty, wartość uzyskanego grantu oraz szkoły zakwalifikowane do SCWEW