Konkurs Fotograficzny „Pogodowe oblicza jesieni”

Krople rosy na gałązce

Liga Ochrony Przyrody ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Pogodowe oblicza jesieni”. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły.

Należy wykonać 1 lub 2 zdjęcia i wywołać je lub drukować na papierze fotograficznym w formacie A4 (210mm×297mm). Zdjęcia należy umieścić w podpisanej danymi wykonawcy kopercie (imię, nazwisko, klasa) oraz nakleić na kopercie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Na kopercie prosimy napisać również tytuły tych zdjęć. Wszystkie prace konkursowe należy składać  do 19  listopada 2021r. do s. II/7 do p. Ewy Czechowskiej lub do p. Beaty Kowalskiej.

Prace można też składać u p. woźnej (przy dzwonku).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca listopada, kiedy to laureatom zostaną wręczone dyplomy
i nagrody. Poniżej znajduje się do pobrania formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prace niespełniające wymagań nie będą brane pod uwagę!

Pobierz plik ze zgodą docx 11KB, pdf 104KB

Ewa Czechowska i Beata Kowalska