I Powiatowy Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim „My English Poem”

Stara książka na biyrku z napisem English

Nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w I Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Języku Angielskim „My English Poem”. Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Starosty Łęczyńskiego i we współpracy z Centrum Kultury w Łęcznej.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, który znajduje się w załączniku poniżej.

Pobierz plik: Regulamin, Karta zgłoszeniowa, Oświadczenie

Organizatorzy