Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego

W piękny, choć chłodny wrześniowy poranek, klasy 3c i 3f wybrały się do Poleskiego Parku Narodowego na wycieczkę szkolną. Po spotkaniu z przewodnikiem dzieci dowiedziały się, co to jest park narodowy i jakie kryje ciekawostki dla zwiedzających. Uczniowie usłyszeli o zwierzętach zamieszkujących PPN i rozpoznali logo parku. Pan przewodnik wyniósł też malutkie żółwie błotne i opowiedział o ich życiu.

Następnie uczestnicy wycieczki pojechali na miejsce, gdzie rozpoczęli wędrówkę ścieżką „Dąb Dominik”, podczas której poznawali roślinność lasu i słuchali ciekawostek o ich mieszkańcach. Dotarli m.in. nad jezioro i zobaczyli z pomocą pana przewodnika, jak głębokie i niebezpieczne mogą być bagna i torfowiska.

Następnie pojechali do muzeum, gdzie oglądali akwaria pełne zwierząt, słuchali o historii terenów parkowych, a także podziwiali stare przedmioty znajdujące się w przygotowanych specjalnie do tego pomieszczeniach (izbach).

Stamtąd udali się na specjalnie przygotowane miejsce na ognisko. Po upieczeniu i zjedzeniu kiełbasek pojechali do Poleskiego Sioła, gdzie w nowo otwartym miniskansenie zwiedzali różne pomieszczenia (izbę mieszkalną, kuchnię, ziemiankę, stodołę czy stolarnię) oraz zapoznawali się z jej wyposażeniem i zastosowaniem.

Mamy nadzieję, że wycieczka na długo zapadnie uczniom w pamięć.

E. Czechowska

Zdjęcie uczniów klasy 3c i 3f na terenie Poleskiego Parku Narodowego na tle pomnika łosia
Klasa 3z i 3f
Grupka uczniów z klasy 3c i 3f stoi w lesie wokół wyrwanego pnia drzewa
Przewodnik Poleskiego Parku Narodowego stoi w izbie muzealnej pełnej starych przedmiotów domowych, trzymając narzędzie rolnicze, i tłumaczy siedzącym przed nim dzieciom zastosowanie tego narzędzia.
Kilkoro dzieci stoi z kijkami nad ogniskiem i piecze kiełbaski na terenie parku