OGŁOSZENIE OBIADOWE

Należność za obiady za październik 2021 r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 66,50 zł

Koszt obiadu nauczycielskiego: 159,60 zł  

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 27, 28, 29 września na konto bankowe szkoły

PKO BP 19 1020 3206 0000 8702 0116 8731

(w budynku przy ul. Szkolnej 53 karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi w klasie,

w budynku przy ul. Piłsudskiego 12 po odbiór karty proszę zgłosić się do intendenta.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.

Telefon kontaktowy – INTENDENT – 81- 531- 55- 90