Obchody 82.rocznicy bitwy o most lubelski w Łęcznej we wrześniu 1939r.

W dniu 20 września 2021r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystości związanej z 82.rocznicą bitwy o most lubelski w Łęcznej w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku.

Dwie klasy szóste pod opieką wychowawców udały się na ul. Braci Wójcickich, gdzie znajduje się kamień z tablicą pamiątkową. Wyryto na niej nazwiska Bohaterów Łęczyńskiego Września.

Uroczystość rozpoczął Pan Burmistrz Leszek Włodarski, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zaciągnęli warty przy pomniku. Uczestnicy uroczystości wysłuchali również modlitwy i apelu poległych. Na koniec delegacje szkół, organizacji i zakładów  pracy złożyły wieńce i zapaliły znicze.

Nasze małe miasteczko pamięta o swoich Bohaterach!

Ewa Marzec

Warta honorowa przy kamieniu z tablicą pamiątkową poświęconą Bohaterom Łęczyńskiego Września
Warta honorowa przy kamieniu z tablicą pamiątkową poświęconą Bohaterom Łęczyńskiego Września
Uczniowie klasy 6a przy tablicy pamiątkowej
Uczniowie klasy 6a przy tablicy pamiątkowej
Uczniowie klasy 6b przy tablicy pamiątkowej
Uczniowie klasy 6b przy tablicy pamiątkowej