Usługi medyczne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel – Med s.c. Gabinety Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej   przy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w roku szkolnym 2021/2022 obejmują opieką medyczną uczniów od klas 0 do klas VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel – Med s.c. świadczy usługi medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013r, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (wykaz świadczeń gwarantowanych dostępny na tablicy ogłoszeń).

GABINETY PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

         ul. Szkolna 53 czynny:                                                        ul. Marszałka Piłsudskiego 12 czynny:

poniedziałek                8.00 – 13.30                                             poniedziałek               nieczynny

wtorek                         8.00 – 14.00                                              wtorek                         8.15 – 12.15

środa                            8.00 – 14.00                                             środa                            8.15 – 12.15

czwartek                      8.00 – 13.30                                             czwartek                      nieczynny

piątek                           8.00 – 14.00                                             piątek                          8.15 – 12.15

Wymagana dostępność personelu zgodna z warunkami umowy zawartej ze Świadczeniodawcą wg norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę.

Wszystkie świadczenia są bezpłatne, finansowane przez NFZ. W szkolnym Gabinecie Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej nie ma leczenia zachowawczego – podawane są leki regulowane prawnie.

Procedury zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19 do wglądu w gabinetach.

UWAGA – rodzice/opiekunowie uczniów, którzy nie wyrażają zgody na objęcie opieką medyczną w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są
o zgłoszenie się do gabinetu w celu podpisania stosownego oświadczenia.

Numer telefonu do kontaktu z pielęgniarką:

1. Gabinet ul. Szkolna 53 – 505 150 265

2. Gabinet ul. Marszałka Piłsudskiego 12 – 81 752 00 31