Organizacja dowozów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego

Organizacja dowozów  w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2021 r. (środa).

Autobusy dowożące uczniów do budynku przy ul. Szkolnej 53 i przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12:

– dowóz – na wszystkich trasach- wyjazd z Łęcznej 7.15

– przyjazd pod budynek na Szkolnej 53 ogodzinie 7.45; przy ulicy Marszalka Piłsudskiego 12

o godzinie 7.50

odjazd na wszystkich trasach o godzinie 12.15

Po zakończeniu spotkania z wychowawcami klas uczniowie korzystający w tym dniu z dowozów mają obowiązek zgłosić się do świetlicy szkolnej. Uczniowie, którzy nie będą korzystać z odwozu po zakończeniu, a którzy korzystali z dowozu rano, muszą dostarczyć nauczycielowi świetlicy pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót ze szkoły.

Trasy:

  1. Zofiówka – Łuszczów Kolonia-Nowogród- Osiedle Kol. Trębaczów – Szkolna 53-Piłsudskiego 12
  2. Podzamcze- Stara Wieś Kolonia -Stasin – Stara Wieś – Szkolna 53
  3. Stara Wieś – Podzamcze – Stara Wieś Kolonia- Stasin – Stara Wieś – Piłsudskiego 12
  4. Podzamcze- Karolin – Ziółków-Witaniów – Podzamcze – Szkolna 53- Piłsudskiego 12
  5. Rossosz – Ciechanki Łęczyńskie – Ciechanki Krzesimowskie – Piotrówek Drugi –Zakrzów – Leopoldów – Szkolna 53 – Piłsudskiego12