Spotkanie rodziców oddziałów przedszkolnych

UWAGA!
DNIA 31 SIERPNIA 2021 R. O GODZINIE 17:00
W SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU PRZY ULICY SZKOLNEJ 53
ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI ZAPISANYCH
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Z PRACOWNIKAMI SZKOŁY.
(Miejsce zebrania zostało ustalone ze względu na reżim sanitarny)

DYREKCJA SZKOŁY