Zakup sprzętu ratowniczego

Zakup sprzętu ratowniczego dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, sfinansowano w ramach programu „Bogdanka społecznie zaangażowana”, będącego elementem strategii społecznej odpowiedzialności LW Bogdanka S.A.