Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w okresie od 01 września 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku” – pobierz plik pdf 78KB, pobierz plik rtf 334KB.