Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego

Zamawiający Szkoła Podstawowanr 2 im. Tadeusza Kościuszki ul. Szkolna 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w Łęcznej, w imieniu którego występuje kierownik Zamawiającego – mgr Teresa Baruk, w dniu 16.07.2021 r. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12
w okresie od 01 września 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku”

Termin składania ofert: 26.07.2021 r. godz. 10:00

Adresy stron z których można pobrać materiały do przetargu:

  1. https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/list
  2. https://um-leczna.ezamawiajacy.pl/pn/um-leczna/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList