Nagrody Burmistrza Łęcznej dla naszych uczniów

W roku szkolnym 2020/2021 wyróżniający się uczniowie otrzymali Nagrodę Burmistrza Łęcznej Leszka Włodarskiego. Nagrody pieniężne przyznano  uczniom za osiągnięte wyniki w nauce, sumienne wypełniane obowiązków uczniowskich oraz godne zachowanie zasługujące na szczególne wyróżnienie.

Lista uczniów, którzy otrzymali nagrodę burmistrza za uzyskanie w klasyfikacji rocznej najwyższej średniej ocen wśród uczniów danego ciągu klasowego:

  1. Dawid Antoniewski (klasa IVd)
  2. Karolina Kobylarz (klasa Va)
  3. Igor Jastrzębski (klasa Vc)
  4. Zuzanna Borowiec (klasa VIa)
  5. Martyna Wójcicka (klasa VIId)
  6. Przemysław Nowicki (klasa VIIIc)

Serdeczne gratulujemy nagrodzonym Uczniom oraz ich Rodzicom.

Dyrektor Szkoły