Kampania społeczna 2021 – Przemoc niszczy rodzinę

W ramach kampanii społecznej „Przemoc niszczy rodzinę”, grupa recytatrosko-teatralna „Mimo wszystko…” nagrała spot zgodny z tematem wydarzenia. Przedstawia on dwie skrajnie różne rodziny i nawołuj do uzdrowienia relacji w rodzinach dysfunkcyjnych. Mamy nadzieję, że obejrzenie spotu wzbudzi refleksję i chęć zmiany. 

Hiperłącze do filmu

Małgorzata Zielińska
Oliwia Bartnicka
Przemysław Nowicki